Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski
Aeroklub Jeleniogórski

PODWÓJNE CZŁONKOSTWO

Koleżanki i Koledzy 

Oficjalna opinia Władz Aeroklubu Polskiego dotycząca wykładni art. 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z dnia 15 lipca 2010 r. ze zm.), dalej „Ustawa o sporcie” w kontekście członkostwa w dwóch podmiotach uczestniczących we współzawodnictwie w jednej dyscyplinie,  jednoznacznie wyjaśnia i precyzuje, że osoba będąca członkiem stowarzyszenia-członka polskiego związku sportowego nie może być członkiem innego stowarzyszenia biorącego udział w rywalizacji w jednym sporcie. Dlatego informujemy wszystkich członków Aeroklubu Jeleniogórskiego o konieczności przestrzegania zapisów Ustawy o sporcie i w przypadku gdy zachodzi zjawisko podwójnego członkostwa należy dokonać wyboru określającego jednoznacznie swoją przynależność do wybranego stowarzyszenia.

Prezes Zarządu Aeroklubu Jeleniogórskiego   Dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego

          Bogusław Regulski                                                      Jacek Musiał

 

 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LINK DO OPINII WŁADZ AEROKLUBU POLSKIEGO

LINKshare